Apple hulp op iedere gewenste locatie.


  Contact : 085 4847 545

Bijsluiter

Hoe gaan jullie om met persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

  • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
  • jouw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd
  • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc)

Als consument heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij je uiterlijk twee weken na je verzoek om inzage toe. Op je verzoek zullen wij jouw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

In onze privacybeleid geven we aan welke gegevens wij van jou ontvangen, op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

Wat is jullie garantietermijn

Garantie op producten

Voor al onze nieuwe producten geldt dat wij de garantie van de fabrikant of importeur doorgeven aan onze klanten, met een maximum van 12 maanden.

In het geval je een beroep op garantie wilt doen, kan je bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde jouw aanspreekpunt. Indien je beroep op garantie wordt geaccepteerd, zullen wij de kosten van het uitvoeren van de reparatie geheel voor onze rekening nemen.

Andere diensten of aanpassingen welke niet direct met de garantie te maken hebben zullen wij volgens de gangbare Appeldokter tarieven aan de klant doorbelasten.

Garantie op reparatie

Op de uitgevoerde reparatie wordt een garantie van drie maanden gegeven. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- of onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vocht- schade, wordt geen garantie gegeven, tenzij anders is vermeld.

Let op!

Wij maken je er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer je zelf veranderingen aanbrengt aan de geleverde producten (zowel hard- als softwarematig).

Waarom vragen jullie onderzoekskosten

Omdat wij 100% zeker willen zijn dat een reparatie de uitkomst biedt die beide partijen wensen. Het opsporen van fouten kost relatief veel tijd. Soms moet eerst software of een onderdeel worden vervangen om het gewenste resultaat te behalen.

Na het onderzoek volgt een prijsopgave. Na jouw akkoord vindt de verdere reparatie plaats. Mocht je toch besluiten het apparaat niet te laten repareren, dan zal je begrijpen dat wij een kleine vergoeding vragen voor de gedane werkzaamheden.

Wij vragen je de onderzoekskosten vooraf bij ons af te rekenen, dit kan gewoon met PIN.

Kan ik mijn afspraak annuleren

Je kan een afspraak annuleren, mits je dit ten minste 6 uur van tevoren doet. De annulering is kosteloos, behalve als er door ons al aantoonbaar kosten zijn gemaakt.

Indien de annulering binnen 2 uur van de afspraak plaatsvindt, wordt er 1 Spreekuur en eventueel gemaakte reiskosten in rekening gebracht.

Wanneer zijn jullie open

De werkdagen van De Appeldokter zijn van maandag t/m vrijdag. Wij werken van 09:00 tot 21:00 uur. Is er spoed of wil je liever hulp in het weekend? Neem dan contact op via 085 4847 545 of stuur een e-mail naar [email protected]

Kan ik bij De Appeldokter solliciteren

We zijn altijd geïnteresseerd in deskundige dokters. Bekijk hier onze vacatures.

Repareren jullie ook iPhone en iPad

Wij voeren géén reparaties uit voor de iPhone en iPad. Wel doen wij diverse Mac reparatiesKlik hier voor meer informatie voor Apple-reparaties.

Behoud ik garantie bij een upgrade

Wij voeren alleen upgrades uit op Macs waarvan de garantieperiode al voorbij is of waarbij er met behoud van garantie een upgrade uitgevoerd kan worden.

Welke betaalmogelijkheden zijn er

Wij hebben altijd pinapparaat bij de hand! Zo kan je gemakkelijk op locatie betalen met PIN of creditcard.

Hoe maak ik een afspraak

Klik hier om een afspraak te maken. Je kunt ook bellen naar 085 4847 545 om een afspraak in te plannen.